• administrator
  • 24.1.2018
  • Návštěvní den na nádraží Praha – Prosek
    Historické kolejiště o velikosti "O" v ČR. Výstava unikátních železničních modelů. Historické kolejiště. Vstupné 30,- Kč. Děti do 6 let 10,- Kč.
    So 24.03.2018
    modelová železnice