Kryt Folimanka Pravidelný den otevřených dveří v krytu Folimanka pro širokou veřejnost. Vstup zdarma.

So 13.04.2019 ~ So 13.04.2019

Hlavní město Praha,

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Prohlídka je vhodná také pro děti a seniory.


www.krytfolimanka.cz

Kryt Folimanka