Strážnické vinobraní 2019 Letošní ročník Strážnického vinobraní se koná 14. 9. 2019.

So 14.09.2019 ~ So 14.09.2019

Jihomoravský kraj,

město Strážnice, okr. Hodonín

"Hosté vážení a přátelé naši milí, staroslavná Strážnice vínem lahodným, zpěvem a tancem oplývající přirostla k srdci našemu i obyvatelům jejím.
Každoročně svou láskyplnou péči kolem révy vinné úročíme slávou velikou, co "Vinobraní" se zove. Připijme na zdar jejím, na radost a veselost toliko s ní spojenou."


www.straznice-mesto.cz

Strážnické vinobraní 2019