Arboretum Křtiny - Jarní den otevřených dveří Odborný doprovod během DOD zajišťují pracovníci Ústavu les. botaniky, dendrologie a geobiocenologie

So 25.05.2024 ~ Ne 26.05.2024

Jihomoravský kraj,

u obce Křtiny, nad Brnem

Na ploše 23 ha je soustředěno přes 1 000 druhů dřevin z celého světa. Součástí arboreta je i bukový prales – ukázka druhové skladby původních lesů. Mimo dřeviny jsou zde pěkná společenstva nivních luk s řadou chráněných druhů bylin.

Arboretum Křtiny je známou sbírkou dřevin. Nachází se mezi městysi Křtiny a Jedovnice, asi 20 km severně od Brna, na území ŠLP Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně.


www.arboretum-krtiny.cz

Arboretum Křtiny - Jarní den otevřených dveří