Slované na Staré huti u Adamova (Moravský kras nad Brnem) Tradiční setkání v Moravském krasu s ukázkami tavby železné rudy, kování, vypalování keramiky a dalších řemeslných technik

So 25.05.2024 ~ So 25.05.2024

Jihomoravský kraj,

ulice Josefovská 460, Adamov

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity:

  • volně přístupná expozice železářství
  • ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v 16.00 hod (cca).
  • pálení dřevěného uhlí v milíři (stavba milíře bude probíhat od 18. května, jeho zapálení je naplánováno na pondělí 20. května, v sobotu 25. května bude milíř rozebírán)
  • pálení vápna v selské vápence
  • kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
  • odlévání barevných kovů tradiční metodou do hliněných forem
  • pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
  • výpal keramiky
  • výroba dehtu
  • obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

www.tmbrno.cz

Slované na Staré huti u Adamova (Moravský kras nad Brnem)